top of page

Ryszard Wojciechowski  left behind a rich legacy of sculpture, painting, and poetry that immortalizes his creative will and spirit.

Diplomat and long-time professor of Polish language and literature at the University of B.C.

 Polish-Canadian Innovator of Structural Design 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

"Polskie Ślady na West i North Vancouver"

Dofinansowanie 15,000.00 zl

Całkowita Wartość 80,616.00 zl

"Polskie Slady na West i North Vancouver" powstaje w ramach projektu finansowanego ze srodkow Kancelarii Prezesa Rady Ministrow w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2023.

Projekt obejmuje znalezienie, udokumentowanie i archwizajce danych osobowych i historii polskiej spolecznosci na terenie Polnocnego Wybrzeza (North Shore) miasta Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej.

"Polish Traces on West and North Vancouver" is being created as part of a project financed by the Chancellery of the Prime Minister of Poland as part of the Polonia and Poles Abroad 2023 competition.

The project involves finding, documenting, and archiving personal data and history of the Polish community on the North Shore of the city of Vancouver in British Columbia.

 

bottom of page